รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดออกเยี่ยมผู้ป่วย

25

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่อำเภอพรหมพิราม

นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาด นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายสุริยา หาญไพบูลย์ นายอำเภอพรหมพิราม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมพิราม ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยรายแรกออกเยี่ยม ด.ญ.ธัชนก มีคำบง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 108 หมู่ 9 ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม และรายที่สอง ด.ญ.วรรณพร แจ้งพรหมอินทร์ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 114 หมู่ 4 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม
ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลกได้จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมาโดยตลอด โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. พระองค์ทรงสืบสานปณิธานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดวัตถุประสงค์คือ ช่วยเหลือและให้การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม หรือพื้นที่ที่คณะกรรมการ พอ.สว.จังหวัด กำหนด ซึ่งในครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ของตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม ก่อนจะลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนพร้อมให้บริการตรวจสุขภาพผู้ป่วยในพระราชูปถัมภ์ที่อยู่บ้านในพื้นใกล้เคียงอีกด้วย

Comments

comments

Comments are closed.