อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมคิดร่วมใจพัฒนาชมรมผู้สูงวัยเข้มแข็ง”

51

 

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมคิดร่วมใจพัฒนาชมรมผู้สูงวัยเข้มแข็ง”

เช้าวันที่ ( 6 มิ.ย.60 ) ที่อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง นางสาวกมลชนก เหลืองทองนารา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายเชาวลิต บุญก่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางระกำ เป็นประธานเปิดโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมคิดร่วมใจพัฒนาชมรมผู้สูงวัยเข้มแข็ง” จัดโดยกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้ชมรมผู้สูงอายุแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการจากชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง ชมรมผู้สูงอายุมีแนวทาง มีทางเลือกในการบริหารจัดการชมรมที่เหมาะสมและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์ โดยในการจัดโครงการครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุอำเภอเมืองพิษณุโลก (สมาชิกชมรมผู้สูงอายุศรีสุคต) และผู้สูงอายุอำเภอบางระกำ (สมาชิกขมรมผู้สูงอายุตำบลบางระกำ) จำนวน 450 คน โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลบางระกำในการอนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการดังกล่าว

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”3808″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

Comments

comments

Comments are closed.