ชาวบ้านร้องปัญหาขยะ

13

 

ชาวบ้านร้องปัญหาขยะ

ผู้สื่อข่าวได้รับรายงาน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะ ในเขตตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จากการนำของชาวบ้านซึ่งมีที่ดินติดอยู่กับที่ทิ้งขยะหมู่ 14 ได้รับความเดือดร้อนและบริเวณใกล้เคียงทำหนังสือร้องต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้ดำเนินการและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขยะ
ซึ่งก่อนหน้านั้น ผู้ประกอบการได้ดำเนินการรับกำจัดขยะตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตเป็นต้นมา ระหว่างที่ผู้ประกอบการดำเนินการอยู่นั้นไม่ได้ดำเนินการถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลแต่อย่างไร ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศส่งกลิ่นเหม็นรบกวน จนชาวบ้านที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก อีกทั้งบ่อขยะไม่ได้มาตรฐานรายการก่อสร้างทำให้น้ำที่ขังในบ่อขยะซึมออกมายังพื้นที่ทำการเกษตรของชาวบ้านที่อยู่ติดต่อกับบ่อกำจัดขยะ ให้เกิดผลกระทบและความเสียหายกับผลผลิตเกษตรกร ที่มีที่ทำกินติดกับบ่อกำจัดขยะซึ่งตอนนี้ได้มีการร้องเรียนอยู่หลายหน่วยงาน
ต่อมาเมื่อวันที่ 21 ถึง 26 สิงหาคมที่ผ่านมา บริเวณอำเภอวังทองมีฝนตกเกือบทุกวันทำให้รถบรรทุกขยะขององค์กรท้องถิ่นต่างๆ ที่ร่วมทำสัญญารับกำจัดขยะกับผู้ประกอบการไม่สามารถนำขยะเข้าไปทิ้งได้ แต่จากการติดตามปรากฏว่า รถขยะที่ไม่สามารถนำขยะเข้าไปทิ้งในบ่อขยะดังกล่าวและในวันที่ 27 สิงหาคม รถขยะนำทิ้งที่หมู่ 14 ซึ่งเป็นพื้นที่ของนายพร บัวคำ ซึ่งมีที่ดินบริเวณดังกล่าวมีการขุดดินไปขายเป็นบางส่วนโดยได้นำขยะ มาทิ้งแบบไม่รับผิดชอบผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและไม่ได้รับอนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างไร อีกทั้งผู้บริหารท้องถิ่นและข้าราชการที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ได้เพิกเฉยทั้งๆที่ทิ้งนอกสถานที่ที่ขออนุญาตและไม่มีการออกมาดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จึงวิงวอนมายังผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกช่วยแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ดังกล่าว

Comments

comments

Comments are closed.