ม.นเรศวร วิจัยสารต้านมะเร็ง ในมะม่วงมหาชนก(มีคลิป)

22

 

สกว. โดยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก จับมือ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเวทีวิชาการความมั่นคงด้านสุขภาพตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 พร้อมโชว์ผลงานวิจัยของนักศึกษา ระดับปริญญาเอก สารต้านมะเร็งในมะม่วงมหาชนก 

 

 

 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ.คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท ผอ.สถาบันวิจัยเพื่อความเป็นเลิศนักวิชาการด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร ระบุว่าสารแคโรทีนอยด์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามลักษณะโครงสร้างทางเคมี คือแคโรทีนและเบต้าแคโรทีน ซึ่งในปัจจุบันพบว่าแคโรทีนอยด์มีประโยชน์ทางด้านเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น ช่วยในการรวมตัวเองเข้ากับเยื่อบุเซลล์เหมือนกับวิตามินอี ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งหลายชนิดและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงการเป็นโรคต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อม นอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่น่าสนใจอีกหลายชนิด
ซึ่งมะม่วงพันธุ์มหาชนกเป็นมะม่วงพันธุ์ลูกผสมที่เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ซันเชทและพันธุ์หนังกลางวัน มีคุณสมบัติโดดเด่นกว่ามะม่วงพันธุ์อื่น คือ เมื่อเปลือกผลแก่หรือสุกจะมีสีแดงม่วงสวยงามหรือเหลืองเข้มปนแดง ดังนั้นจึงได้ทำการศึกษาวิจัยที่มีผลต่อการเกิดสีแดงและปริมาณแอนโทไซยานิน ในมะม่วงพันธุ์มหาชนก พบว่าการฉีดพ่นสารเมทิลจัสโมเนส ความเข้มข้น 80 ไมโครลิตร สามารถช่วยปรับปรุงคุณภาพของมะม่วงพันธุ์มหาชนกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ได้ศึกษาวิจัยของแสงร่วมกับสารเมทิลจัสโมเนส ความเข้มข้น 80 ไมโครลิตร ที่มีอายุผล 90 วันหลังดอกบานทำให้เกิดพื้นสีแดงเพิ่มขึ้น 25 เปอร์เซ็นต์ของพื้นผิวเปลือกผล อีกทั้งยังจะทำการวิจัยต่อเนื่องเพื่อสกัดมาเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและสารป้องกันโรคมะเร็งต่อไปในอนาคต/ทีมข่าวพิดโลกนิวส์  รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.