สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกรณรงค์ให้ความรู้และบริการคัดกรองโอกาสเสี่ยงโรคหัวใจ

02

 

สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกรณรงค์ให้ความรู้และบริการคัดกรองโอกาสเสี่ยงโรคหัวใจ และหลอดเลือดแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในวันรณรงค์หัวใจโลก 29 กันยายน 2560

      นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ปัจจุบันโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญระดับประเทศเป็นสาเหตุการป่วยการเสียชีวิตอันดับต้นๆของประเทศไทยและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อการสูญเสียทรัพยากรในวัยทำงานส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดภาวะค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาล สถานการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือดในประเทศไทยจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในปี  พ.ศ.2558 มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดจำนวน 18,922 ราย เฉลี่ยเสียชีวิตชั่วโมงละ 2 คน  สำหรับสถานการณ์ของจังหวัดพิษณุโลกพบว่าจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจในช่วงเวลา 9 เดือน(ตุลาคม – มิถุนายน) ปี 2560 มีจำนวน 144 ราย คิดเป็นอัตราตายเท่ากับ 16.45  ต่อแสนประชากรพบมากที่สุด คืออำเภอพรหมพิราม เท่ากับ 23.06 ต่อแสนประชากร รองลงมา คือ อำเภอวังทอง เท่ากับ 22.01 ต่อแสนประชากร

            สำหรับวันโรคหัวใจโลกปี 2560 นี้สมาพันธ์หัวใจโลก (World Heart Federation)ใช้ประเด็นรณรงค์หัวใจโลก คือ Share The Power : แบ่งเป็นพลังใจ  เน้นการรณรงค์ในประชากรทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงคือกลุ่มที่เป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ผู้ที่มีภาวะอ้วน  สูบบุหรี่  และไขมันในเลือดสูง โดยเน้นให้ทุกคนมาร่วมแบ่งปันวิธีสร้างพลังให้หัวใจของทุกคนและผู้คนที่อยู่รอบข้างมีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงมีแนวทางการรณรงค์ดังนี้

            1.ให้ความรู้อาการสำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือด

1.เจ็บหน้าอกแบบแน่น ๆ เหมือนมีอะไรมาทับ

2.เจ็บแน่นนานเกินกว่า 5 นาที 

3.เจ็บร้าวไปกราม ไหล่ ข้อศอก

4.เจ็บหน้าอกร่วมกับเหงื่อออก ใจสั่น 

5.เจ็บหน้าอกร่วมกับหายใจไม่ออก 

6.เจ็บแน่นเวลาทำงาน

         2.กระตุ้นเตือนให้ประชาชนได้ทราบปัจจัยเสี่ยงการดูแลตนเองเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง

-งดเว้นการรับประทานอาหารแปรรูป และผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปซึ่งล้วนมีเกลือ น้ำตาลและไขมันสูง

-ลดการบริโภคเครื่องดื่มที่เติมน้ำตาลและน้ำผลไม้ที่มีรสหวาน ควรเลือกบริโภคน้ำเปล่าหรือน้ำผลไม้ที่ไม่หวานแทน

-.เปลี่ยนจากการรับประทานขนมหวาน เป็น ผลไม้สดแทน

-พยายามรับประทานผักและผลไม้ 5 ส่วนต่อวัน (โดยสามารถเลือกรับประทานผลไม้สด แช่แข็ง อบแห้งหรือผลไม้กระป๋องก็ได้)

-การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถ้าจำเป็นต้องดื่ม ควรควบคุมให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม (ผู้ชาย ไม่ควรดื่มเกิน 2 หน่วยมาตรฐานต่อวัน ผู้หญิง ไม่ควรดื่มเกิน 1 หน่วยมาตรฐานต่อวัน)

      ทั้งนี้หน่วยงานสาธารณสุขของจังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดจัดกิจกรรมให้บริการตรวจประเมินสุขภาพฟรีให้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป   ในวันที่  29 กันยายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”4284″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.