รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นิสิต นักศึกษาและประชาชนชาวพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติ ครบรอบ 100 ปี

30

 

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นิสิต นักศึกษาและประชาชนชาวพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติ ครบรอบ 100 ปี

    เช้าวันนี้ ( 28 ก.ย.60 ) ที่บริเวณหน้าเสาธง มหาวิทยาลัยพิษรุโลก นายธัชชัย  สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นิสิต นักศึกษาและประชาชนชาวพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม เชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

สำหรับ วันพระราชทานธงชาติไทย เป็นวันที่ระลึกถึงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช 2460 โดยมีสาระสำคัญคือการประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 กำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย โดยให้เริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นปีแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการอัญเชิญและประดับธงชาติ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

 นอกจากนี้ส่วนราชการและสถานศึกษาต่างๆทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและอีก 9 อำเภอ ยังได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย ด้วยเช่นกัน / ทีมข่าวพิดโลกนิวส์  รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.