ผบช.ภาค 6 นำกำลังพล ทำความดีด้วยหัวใจ(มีคลิป)

42

 

ตำรวจภูธรภาค 6 จัดโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมทั้งปรับภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาชุมชน

 

 

       วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ทำการตำรวจภูธรภาค 6 พล.ต.ท. ทวิชชาติ พละศักดิ์ ผบช.ภ.6 พร้อมด้วย นายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ กำลังพล ทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ เป็นกิจกรรมการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ ด้วยการบริจาคโลหิต ของตำรวจภูธรภาค 6 เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ตำรวจภูธรภาค 6 จึงจัดทำโครงการจิตอาสา ” เราทำความดีด้วยหัวใจ” พร้อมทั้งร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ด้วยการปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้มงคลได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปรินายก และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ด้วยการร่วมกันบริจาคโลหิตของข้าราชการสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดเกิดจิตสำนึกในการสร้างความดี เชิดชูคนทำความดี สร้างสังคมคนดี ที่คิดถึงประโยชน์ของส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนตน ที่ตั้งอย่างพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละกล้าหาญ มีความรักและความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน / ทีมข่าวพิดโลกนิวส์  รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.