โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก พิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระครุฑพ่าห์ ตราตั้งพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ขึ้นประดิษฐานบนอาคาร

 
 
03
 
 
 
โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก พิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระครุฑพ่าห์ ตราตั้งพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ขึ้นประดิษฐานบนอาคาร
 
       เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ บริเวณอาคารส่วนหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานพิธีบวงสรวงและอัญเชิญพระครุฑพ่าห์ ตราตั้งพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ขึ้นประดิษฐานบนอาคาร โดยมีคณะผู้บริหารในเครือฯ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ และบุคลากรโรงพยาบาล เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก นับเป็นความภาคภูมิใจอันหาที่เปรียบมิได้ทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหารและบุคลากร ในอันที่จะประกอบคุณงามความดีและดำเนินกิจการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต สืบไป..

 

Comments

comments

Comments are closed.