อบจ.พิษณุโลก ร่วมตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กองทัพภาคที่ 3

18

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย กองทัพภาคที่ 3

     เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายมานัส อ่อนอ้าย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง พร้อมรถกู้ภัยไฟส่องสว่าง (ชนิด 6 ล้อ) รถบรรทุกน้ำ และรถกู้ชีพเข้าร่วมตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ บริเวณลานด้านหน้าสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลโท พิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี และมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายสมภพ สมิตะสิริ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีตรวจความพร้อมในครั้งนี้
    โดยทางกองทัพภาคที่ 3 /ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ได้ตรวจความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 และส่วนราชการหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองพลทหารราบที่ 4 , กองร้อยบรรเทาสาธารณภัยกองพลพัฒนาที่ 3 และกองร้อยบรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 นำกำลังพลยุทโธปกรณ์ เครื่องมือของหน่วยมาตรวจและมีการสาธิตการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติภารกิจร่วมกันเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพล เจ้าหน้าที่ ยานพาหนะและเครื่องมือที่หน่วยงานมีอยู่ให้เกิดความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยที่เกิดขึ้น รวมถึงภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการการปฏิบัติภารกิจการบรรเทาสาธารณภัยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติให้ได้รับความปลอดภัยและสามารถดำรงอยู่ได้ ซึ่งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นนโยบายที่รัฐบาล, คสช. และกองทัพบก ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานต่างๆ ต้องยึดถือปฏิบัติ โดยแนวทางในการตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยให้ทุกหน่วยงานของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ตรวจความพร้อมในทุกพื้นที่เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติและทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ โดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ส่วนราชการ และเอกชนในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม และที่สำคัญคือการแจ้งเตือนภัยและติดตามสถานการณ์เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และทันเวลา พร้อมทั้งได้มีการจำลองเหตุการณ์ช่วยลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บทางน้ำอีกด้วย.

Comments

comments

Comments are closed.