นายก อบจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงเพื่อเชื่อมเส้นทาง หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 ตำบล แม่ระกา อำเภอวังทอง

18

 

นายก อบจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจการก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงเพื่อเชื่อมเส้นทาง หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 ตำบล แม่ระกา อำเภอวังทอง

    เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ ศรีมงคล หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ร่วมกับแขวงการทางพิษณุโลกที่ 1 โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 จังหวัดพิจิตร สำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวง เข้าดำเนินการนำสะพานแบริ่งขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 42 เมตร เพื่อเชื่อมเส้นทางสายหมู่ที่ 4 บ้านคลองเป็ดใต้ ตำบลพิกุล – หมู่ที่ 6 บ้านน้ำโค้งเหนือ ตำบล แม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 2 ซึ่งถูกกระแสน้ำกัดเซาะถนนจนถูกตัดขาดเป็นระยะทางยาว 19 เมตร ส่งผลให้ชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเบื้องต้นให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้

Comments

comments

Comments are closed.