จังหวัดพิษณุโลกประชุมซักซ้อมแผนกอาหารเครื่องดื่ม งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์

25

 

จังหวัดพิษณุโลกประชุมซักซ้อมแผนกอาหารเครื่องดื่ม งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์

            วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ห้องประชุม 741 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา โพธิจินดา คลังจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมการซักซ้อมแผนกอาหาร เครื่องดื่ม ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช วันที่ 25-26 ตุลาคม 2560 บริเวณลานอเนกประสงค์ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กองทัพภาคที่ 3 ซึ่งจะมีบริการอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดวันเพื่อรองรับผู้ที่เข้ามาร่วมงานประมาณ 50,000 คน โดยมี หน่วยงานราชการ ชมรมภัตตาคารร้านอาหารพิษณุโลก   ผู้ประกอบการร้านอาหาร  บริษัท  ห้างร้าน  โรงแรม  และ จิตอาสา  เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน  ซึ่งทั้งนี้ ยังขาด เครื่องปรุง  ในการใช้ปรุงประกอบอาหารในกิจกรรมครั้งนี้  ทางหากมีท่านใดประสงค์จะขอบริจาค  สามารถติดต่อได้ที่  คุณต่าย  พมจ.  เบอร์โทร  086-6745562    /  ทีมข่าวพิดโลกนิวส์  รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.