จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

22

 

จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

      เช้าวันนี้ ( 13 ต.ค.60 ) ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด เจ้าหน้าที่ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมในพิธี โดยในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกจุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์จำนวน 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและหัวหน้าส่วนราชการทอดผ้าไตร พระสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุล อนุโมทนา ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจะร่วมกันถวายจตุปัจจัย ไทยธรรม กรวดน้ำเป็นอันเสร็จพิธี

     จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้นำหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด เจ้าหน้าที่ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 89 รูปเพื่อถวายพระราชกุศลที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

    สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในวันนี้ ทุกภาคส่วนและพสกนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลก ต่างพร้อมใจกันมาร่วมในพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หลังครบ 1 ปี ของการเสด็จสวรรคต ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตาที่มีต่อพ่อหลวงของแผ่นดิน และร่วมกันแสดงความไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่าน ตลอดจนเพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณ คุณูปการในพระมหากรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ ที่ได้เคยทรงพระราชกรณีกิจตรากตรำพระวรกายมายาวนานถึง 70 ปี เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่พสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นต้นมา

Comments

comments

Comments are closed.