จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีมอบตราตั้งรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก

12

 

จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีมอบตราตั้งรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เพื่อปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดพิษณุโลก ท่ามกลางพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนร่วมแสดงมุฑิตาจิต (ยินดี) จำนวนมาก
   เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ที่วิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีมอบตราตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก โดยมีพระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้อ่านคำสั่งเจ้าคณะภาค 5 ที่ 7/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกว่า ด้วยพระราชธรรมคณี อายุ 80 พรรษา 60วิทยฐานะ นักธรรมเอก เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ว่างลง อาศัยอำนาจตามความในข้อ 16 แห่งกฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ จึงแต่งตั้งให้ พระศรีรัตนมุนี (ขวัญรัก มหาวายาโม) อายุ 46 พรรษา 26 วิทยฐานะ เปรียญธรรม 9 ประโยค , รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2560 พระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค 5 จากนั้น พระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 ได้มอบตราตั้งให้กับพระศรีรัตนมุนี ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะร่วมแสดงมุฑิตาจิตแสดงความยินดีร่วมเจ้าคณะอำเภอต่าง ๆ และเจ้าอาวาสวัดในเขต อำเภอเมืองพิษณุโลก รวมทั้งพุทธศาสนิกชนที่ไปร่วมในพิธีจำนวนมาก
    สำหรับ พระศรีรัตนมุนี ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พระอารามหลวงชั้นเอก) และผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระราชคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ “พระศรีรัตนมุนี) (สป.) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ที่ผ่านมา

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”4352″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

Comments

comments

Comments are closed.