จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะทำงานกำกับดูแลจิตอาสาเฉพาะกิจประเภทงานบริการประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งที่ 1/2560

46

 

จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะทำงานกำกับดูแลจิตอาสาเฉพาะกิจประเภทงานบริการประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งที่ 1/2560

      วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ห้องสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ชั้นที่ 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายฐานุพงษ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม คณะทำงานกำกับดูแลจิตอาสาเฉพาะกิจประเภทงานบริการประชาชนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนจังหวัดพิษณุโลก ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ กำหนดรับลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ เพื่อปฏิบัติภารกิจตามโครงการ จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยแบ่งประเภทงานของจิตอาสาเฉพาะกิจออกเป็น 8 ประเภทคือ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่ง งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจร เพื่อให้การดำเนินงานโครงการและการดำเนินภารกิจของจิตอาสาเฉพาะกิจประเภทงานบริการประชาชนของจังหวัดพิษณุโลก เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จึงแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลจิตอาสาเฉพาะกิจประเภทงานบริการประชาชน ร่วมการประชุมเพื่อดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อม ฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เกษตรจังหวัดพิษณุโลก นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประธานมูลนิธิประสาทบุญสถานเข้าร่วมประชุม
ภาพ/ข่าว นายวัฒนพร อัครชินพรรณ รายงาน

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”4355″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

Comments

comments

Comments are closed.