จัดแน่ปีนี้ “ไหลแพไฟ” อุตรดิตถ์ ขอบคุณพืชพรรณธัญญาหาร หลังงดจัดปีที่ผ่านมา

34

 

จัดแน่ปีนี้ “ไหลแพไฟ” อุตรดิตถ์ ขอบคุณพืชพรรณธัญญาหาร หลังงดจัดปีที่ผ่านมา

     เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน นายพงษ์เทพ ชัยอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 7 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาลตำบล (ทต.) บ้านแก่ง ทต.ตรอน อบต.ข่อยสูง อบต.น้ำอ่าง อบต.บ้านแก่ง อบต.หาดสองแคว และ อบต.วังแดง ร่วมกับอำเภอตรอน รวมทั้งทุกภาคส่วนราชการ พร้อมใจกันจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2560 ขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากเมื่อปีที่ผ่านมามีการงดจัด เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิธทรงสวรรคต จึงไม่เหมาะสมที่จะจัดงานรื่นเริงในปีที่ผ่านมา

    นายพงษ์เทพ กล่าวว่า สำหรับงานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหาร และสายน้ำที่นำความอุดมสมบูรณ์มาสู่พี่น้องชาว อ.ตรอน ทำให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่สงบ ร่มเย็น ดำรงตนภายใต้ความมีน้ำใจเอื้ออาทร แบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ อ.ตรอน ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป แต่ปีนี้จะไม่มีกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรเท่านั้น

    “กิจกรรมภายในงาน”ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหาร และสายน้ำปีนี้ ประกอบด้วย พิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ การแสดง แสง สี เสียง มหรสพสมโภช ลิเก ภาพยนตร์ ขบวนไหลแพไฟ 7 หลัง เทียบท่าน้ำวัดหาดสองแคว โดยมีเส้นทางไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ จากท่าน้ำวัดวังแดง 3 ผ่านลานเอนกประสงค์ ทต.ตรอน ผ่านท่าน้ำ อบต.บ้านแก่ง ผ่านลานเอนกประสงค์ ทต.บ้านแก่งและสิ้นสุดที่ท่าน้ำวัดหาดสองแคว ส่วนกิจกรรมหลักที่จะจัดขึ้นที่หาดแสงแควนั้น จะเน้นไปที่กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9” นายพงษ์เทพกล่าว  –   ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.