“ห้วยต้า” ประสบภัยหนาวทั้งหมู่บ้าน แถมไร้ถนนเชื่อมโลกภายนอก

08

 

“ห้วยต้า” ประสบภัยหนาวทั้งหมู่บ้าน แถมไร้ถนนเชื่อมโลกภายนอก

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน นายธิติวุฒิ น้อยขัน อายุ 41 ปี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นางพญา บ้านห้วยต้า หมู่ 4 อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า บ้านห้วยต้า มีประชาชนกรทั้งหมด 570 คนเศษ มี 148 หลังคาเรือน หมู่บ้านอยู่กลางหุบเขา เหนืออ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ หลายปีมาแล้วประชากรทั้งหมดของหมู่บ้านประสบภัยหนาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ขณะที่เครื่องนุ่งห่มกันหนาวก็ไม่มีสำหรับทำให้ร่างกายอบอุ่น หนทางเดียวที่จะทำให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นมาได้คือ ก่อนเข้านอนและตื่นนอนตอนเช้าต้องมานั่งผิงไฟเพื่อให้เกิดความอบอุ่น การช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการแม้จะมีมาทุกปีแต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ เพราะหน่วยงานเองก็ต้องนำไปช่วยผู้ประสบภัยหนาวที่อื่นด้วย

นายธิติวุฒิ กล่าวว่า บ้านห้วยต้าเป็นหมู่บ้านที่อพยพออกจากพื้นที่เดิม เพื่อเสียสละที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์ให้กับการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ ไม่มีถนนสำหรับรถยนต์เพื่อเชื่อมกับโลกภายนอก การสัญจรต้องใช้ทางเรือโดยสารอย่างเดียวต้องใช้เวลานานกว่า 2 ชั่วโมงถึงจะถึงฝั่งที่บ้านท่าเรือ หมู่ 9 ต.ท่าปลา หากเป็นเรือเร็วก็ใช้เวลา 30 นาที ค่าเดินทางโดยเรือไปกลับหมู่บ้าน 100 บาท ขณะที่อาชีพของชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ทำการเกษตร การขนส่งก็ต้องใช้ทางเรืออย่างเดียว ดังนั้นจึงเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทำให้ชาวบ้านขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวด้วยระยะทางที่ไกลความเจริญและลำบากที่จะต้องออกมาหาซื้อถึงในตัวอำเภอหรือจังหวัด ชาวบ้านจึงต้องรอการช่วยเหลือจากทางหน่วยงานอย่างเดียว

“ที่ผ่านมาเคยเข้าไปยื่นหนังสือที่กระทรวงคมนาคม เพื่อขอให้ตัดถนนเชื่อมกับโลกภายนอกให้กับหมู่บ้าน แต่ก็ยังไร้หนทางที่จะมีถนนสำหรับเดินทางโดยรถยนต์ เนื่องจากไม่มีถนนเก่าที่เคยใช้กัน มีเพียงเส้นทางเดินเท้าซึ่งต้องใช้เวลาเดินเป็นวันถึงจะติดต่อกับโลกภายนอกได้ ปัญหาและอุปสรรคอีกอย่างที่ถือว่าใหญ่มากคือ แนวที่จะตัดถนนเป็นป่าไม้ธรรมชาติ จะต้องขออนุญาตหลายขั้นหลายตอน ตรงนี้จึงทำให้บ้านห้วยต้าโอกาสน้อยมากที่จะมีถนนที่เดินทางโดยรถยนต์เพื่อเชื่อมต่อกับโลกภายนอกเหมือนกับหมู่บ้านอื่น ๆ ส่วนกระแสไฟฟ้าก็ยังต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียว” นายธิติวุฒิ กล่าว   –   ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน 

Comments

comments

Comments are closed.