ศปภ.บน.46 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลด (มีคลิป)

03
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน 46 ออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม หลังน้ำลด ที่บ้านแท่นนางงาม บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

       วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่บ้านแท่นนางงาม ตำบล ท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นาวาอากาศเอกกฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน 46 และผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน 46 นำคณะแพทย์ และบุคลากร พร้อมด้วยกำลังพล ออกช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำท่วม

 

   

    เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กับประชาชน โดยมีทีมแพทย์ตรวจรักษาโรคทั่วไป ส่วนใหญ่ประชาชน จะเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว และโรคเกี่ยวกับความเครียด ทีมแพทย์จึงตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมแจกจ่ายยาเพื่อบรรเทาอาการ โดยประชาชนให้ความสนใจในการตรวจสุขภาพเป็นอย่างยิ่งยังมีบริการแจกอาหารว่างให้กับประชาชนที่มาใช้บริการ
ด้าน นาวาอากาศเอกกฤษณ์ เกตุรักษ์ ให้สัมภาษณ์ ” ในฐานะที่ตนดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองบิน 46 พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน อีกทั้งยังเป็นนโยบายของกองทัพอากาศที่จะไม่ทอดทิ้งประชาชนในยามทุกข์ยาก นี่เป็นเพียงกิจกรรมเล็กๆที่มาบริการประชาชนหลังประสบภัยน้ำท่วม และจะมีกิจกรรมจัดขึ้นอีกครั้งเป็นครั้งที่ใหญ่กว่านี้ที่บ้านท่านางงามแห่งนี้ ” ผบ.บน.46 กล่าว สำหรับโดยภาพรวมพื้นที่ดังกล่าวได้ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นระยะเวลายาวนานกว่าทุกปี จึงทำให้ประชาชนสูญเสียพื้นที่ทำการเกษตรไม่สามารถเพาะปลูกได้ จึงทำให้ประชาชนเดือดร้อนขาดรายได้ ในปัญหาอุทกภัยดังกล่าว / ทีมข่าว พิดโลกนิวส์ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.