กองทัพภาคที่ ๓ จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ (มีคลิป)

09

 

กองทัพภาคที่ ๓ จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่

       ในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ ลานบันเทิงทัพ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก    พลตรี รเณศ อินทร์ยิ้ม รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  

 

 

      กองทัพภาคที่ ๓ จัดพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ (พลทหารใหม่)รุ่นปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒ ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่ได้เข้ามาประจำหน่วยต่างๆ ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งทหารกองประจำการถือเป็นผู้ที่มีความสำคัญยิ่ง ต้องเสียสละความสุขส่วนตัวมารับภารกิจสำคัญเพื่อดำรงไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ยกย่องให้เกียรติแก่ทหารใหม่ และเป็นการแนะนำผู้บังคับบัญชาของกองทัพภาคที่ ๓ แก่พลทหารใหม่ ซึ่งพลทหารใหม่ทุกคนจะต้องเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและปฎิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด จะต้องมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันไม่กระทำผิดต่อระเบียบข้อบังคับแบบธรรมเนียมทหาร และกฎหมายของบ้านเมือง มีความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นทหาร มีความอดทน เพื่อจะได้เป็นทหารที่ดีต่อไป
พลทหารใหม่ที่ร่วมพิธีในวันนี้ ประกอบด้วยพลทหารจาก กองทัพน้อยที่ ๓ , กองพลทหารราบที่ ๔ , กองพลพัฒนาที่ ๓ , กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ , มณฑลทหารบกที่ ๓๙ , กองพันทหารสื่อสารที่ ๒๓ , โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และกองร้อยกองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ มีจำนวน นาย   /  ทีมข่าวพิดโลกนิวส์   รายงาน  

Comments

comments

Comments are closed.