สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกห่วงประชาชน หลังอากาศเริ่มหนาวเย็น พร้อมแนะวิธีป้องกันโรคที่อาจจะขึ้นได้

12

 

 

สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกห่วงประชาชน หลังอากาศเริ่มหนาวเย็น พร้อมแนะวิธีป้องกันโรคที่อาจจะขึ้นได้

     นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเปิดเผยว่าเข้าสู่ฤดูหนาวสภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง  ทำให้มีอากาศหนาวเย็นปกคลุมเกือบทุกพื้นที่โดยเฉพาะในภาคเหนือ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางในพื้นที่เป็นภูเขาสูง ป่าไม้ มีอากาศหนาวเย็นมาก  การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอาจเป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด  กรมควบคุมโรค มีความห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนในช่วงฤดูหนาว โดยโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญที่มีแนวโน้มจะระบาดในฤดูหนาว โดยจากการติดตามเฝ้าระวังโรคพบว่า

            โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ตุลาคม 2560 มีรายงานผู้ป่วย 3,687 ราย ซึ่งต่ำกว่าปีที่แล้วไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อำเภอที่พบอัตราป่วยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ อ.วัดโบสถ์ อ.ชาติตระการ อ.บางกระทุ่ม

            โรคมือ เท้า ปาก ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ตุลาคม มีรายงานผู้ป่วย 1,478 ราย ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต เมื่อพิจารณารายอำเภอพบว่าอำเภอที่มีรายงานผู้ป่วยสูงสุด5 อันดับแรก คือ บางกระทุ่ม รองลงมาคือ ชาติตระการ วังทอง บางระกำและเมืองพิษณุโลก

            โรคปอดบวม/ปอดติดเชื้อ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ตุลาคม มีรายงานผู้ป่วย 2,824 รายซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเล็กน้อย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อำเภอที่พบอัตราป่วยสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ อ.ชาติตระการ,นครไทย และวัดโบสถ์ ซึ่งเป็นอำเภอที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยค่อนข้างต่ำกว่าอำเภออื่นๆ

            ส่วนโรคไข้หวัดนก ในประเทศไทยหลังจากพบผู้ป่วยรายสุดท้ายในปี 2549แล้ว ยังไม่มีรายงานเพิ่มอีกในทุกจังหวัด

            นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก มีความห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนในช่วงฤดูหนาว โดยโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญที่มีแนวโน้มจะระบาดในฤดูหนาว ขอให้ประชาชนป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในฤดูหนาว ดังนี้

            1.รับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่ๆไม่มีแมลงวันตอม ภาชนะที่ใช้ในการกินและดื่มต้องสะอาด

            2.ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

            3.ไม่ควรนำเด็กเล็กไปในชุมชนในช่วงที่มีการระบาดเช่นสนามเด็กเล่น ห้างสรรพสินค้า

            4.รักษาความอบอุ่นของร่างกายสม่ำเสมอ แต่อย่าใช้วิธีดื่มสุรา หรือพิงไฟในที่อับเพราะอาจจะทำให้เสียชีวิตได้

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.