ร้องศูนย์ดำรงธรรมหลังมีโครงการสำรวจถนนผ่ากลางหมู่บ้าน

03

 

ชาวบ้านในหมู่บ้านหทัยเพสยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก ให้ยุติโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ฉ 5 ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก หลังพบว่าแบบถนนตัดผ่ากลางหมู่บ้านทำให้ชาวบ้านกว่า 100 หลังคาเรือนเดือดร้อน

      ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก นายขจรศักดิ์ วิตันติวงศ์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง/ตัวแทนชาวบ้านหมู่บ้านหทัยเพลส ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก กว่า 50 คน เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมระงับเส้นทางที่ผ่านหมู่บ้านหทัยเพลสของโครงการสำรวจออกแบบถนนฉาย ฉ5 เนื่องจากถนนดังกล่าวจะตัดผ่ากลางหมู่บ้านที่มีบ้านเรือนประชาชนอยู่กว่า 100 หลังคาเรือน รวมชาวบ้านที่อาศัยกว่า 500 -600 คน จึงได้มายื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกผ่านทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก
โดยทางนายอธิปไตย ไกรราช ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก เป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมารับหนังสือพร้อม นายกัฬชัย เทพวรชัย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลกและนายสามารถ เพิ่มตระกูล ผอ.แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลกมารับหนังสือและจะได้แจ้งให้ทางผู้ว่าราชหารจังหวัดพิษณุโลกทราบและดำเนินการแก้ไขต่อไป
    ซึ่งทางนายขจรศักดิ์ วิตันติวงศ์ แกนนำชาวบ้านหมู่บ้านหทัยเพลส กล่าวว่า อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวจ้องพิจารณาแก้ปัญหาเพราะบ้านแต่ละหลังชาวบ้านซื้ออาศัยอยู่บ้านนานบางหลังพึ่งปลูกใหม่อีกทั้งยังอยู่ระหว่างการผ่อนชำระถ้าต้องถูกเวนคืนก็จะเดือดร้อนอย่างหนัก ดังนั้นชาวบ้านจึงอยากให้ระงับหรือปรับเปลี่ยนพื้นที่ในการก่อสร้างไปจุดอื่น
ด้านนายสามารถ เพิ่มตระกูล ผอ.แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ฉ5 ผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก เพื่อสนับสนุนให้มีการพัฒนาเมือง ยกระดับการคมนาคมและขนส่งในเขตชุมชนเมืองและนอกเมืองให้มีความสะดวกรวดเร็วและสมบูรณ์ สามารถแก้ปัญหารถติดภายในเมืองรวมทั้งรองรับความเจริญของเมือง สำหรับถนนสาย ฉ5 ซึ่งเป็นการก่อสร้างถนนใหม่ เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1063 (บริเวณทางแยก ทล.1058 (แยกแมคโคร)) และสิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1064 (บริเวณทางแยกเข้าสู่ท่าอากาศยานพิษณุโลก) ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นที่มาของโครงการแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจออกแบบและต่อไปเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และหากมีการพบว่าถนนดังกล่าวกระทบกับประชาชนก็จะมีการออกแบบสำรวจใหม่ และใช้เวลาอีกหลายปี อีกทั้งประชาชนต้องมีสวนร่วมในการตัดสินใจ ดังนั้นขอให้ประชาชนวางใจได้

Comments

comments

Comments are closed.