จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

05

 

จังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

     เช้าวันนี้ ( 29 พ.ย.60 ) ที่ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยก่อนการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดได้อ่านสารของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (World Day of Remembrance for Road Traffic Victimes) และนำผู้เข้าร่วมประชุมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานรับมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ( AED ) จากผู้แทนบริษัท รถยนต์ดี จำกัด หรือฟอร์ด 888 สาขาโคกช้าง จำนวน 1 เครื่อง เพื่อมอบให้กับสำนักสางานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนำไปไว้ใช้งานต่อไป ก่อนจะมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560 มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม มอบประกาศนียบัตรให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560 และมอบป้ายรับรองร้านอาหารโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ปี 2560    

         จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้ชี้แจงกับหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมให้ได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ตลอดจนกระทรวงต่างๆ อาทิเช่น การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในปี 2560 ของจังหวัดพิษณุโลก ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและศูนย์ดำรงธรรม การรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 9 -20 มกราคม 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น สากล ประเทศไทย ในวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ และการออกโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2560 ที่ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย เป็นต้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำให้ส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมได้นำนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลไปปฎิบัติอย่างจริงจัง

 

Comments

comments

Comments are closed.