ธนาคารออมสินจัดกิจกรรม CSR ออมสินอาสาปันน้ำใจให้น้อง จำนวน 4 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดตาก

09

 

ธนาคารออมสินจัดกิจกรรม CSR ออมสินอาสาปันน้ำใจให้น้อง จำนวน 4 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดตาก

   คุณนำพร ยมนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล และคุณชาญชัย ฝอยทอง ผู้อำนวยการภาค 7 นำคณะผู้บริหารธนาคารออมสินภาค 7 และอดีตผู้บริหารธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นคณะกรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม จัดกิจกรรม CSR สนับสนุนการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 4 โรงเรียนในจังหวัดตาก ภายใต้ชื่อโครงการ ออมสินอาสาปันน้ำใจให้น้อง
    โดยในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 คุณนำพร ยมนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล และกรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน มอบชุดเครื่องขยายเสียง เครื่องดนตรี ตู้เย็น ชุดกีฬา ชุดอุปกรณ์อาบน้ำ รวมเป็นเงิน 50,000 บาท ให้แก่นักเรียนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนเลผะสุคี อ.แม่ระมาด จ.ตาก และมอบทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน เป็นเงิน 20,000 บาท พร้อมด้วยชุดกีฬา เมล็ดพันธุ์ผัก ชุดอุปกรณ์ตัดผม อุปกรณ์กีฬา รวมเป็นเงิน 50,000 บาท ให้กับนักเรียนศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทีวะเบยทะ อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท. วิญญู พรประทุม ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 345 กล่าวต้อนรับ
และในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ได้มอบโต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 50 ชุดรวมเป็นเงิน 50,000 บาท ณ โรงเรียนบ้านแม่พูล อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยได้รับเกียรติ จากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่พูล กล่าวต้อนรับ จากนั้นได้มอบคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องชุดนักเรียน รองเท้า ถุงเท้า จำนวน 45 คู่ และปิ่นโต จำนวน 50 เถา รวมเป็นเงิน 50,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านอมกิ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
ทั้งนี้กิจกรรม CSR ดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา โดยมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ได้พิจารณาคัดเลือก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 4 โรงเรียนในจังหวัดตากเข้าร่วมโครงการ โดยได้จัดสรรงบประมาณ ให้โรงเรียนละ 50000 บาท  –  ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.