เทศบาลนครพิษณุโลกจัดเวทีสัญจรกับสื่อมวลชน

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 26-27 พ.ย.56 เทศบาลนครพิษณุโลก จัดงานพบสื่อสัญญจร ที่ จ.เชียงราย ณ.ศิลามณีรีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย นำโดยนายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกและคณะผู้บริหาร จัดแถลงข่าวการทำงานของเทศบาลนครและเชื่อมความสัมพันธ์กับสื่อมวลชน ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ ที่นำเสนอและเป็นกระบอกเสียงในการทำงานของเทศบาลนครให้ประชาชนได้รับรู้เรื่องราวข่าวสาร พร้อมทั้งนำเสนอ ชี้แจง เรื่องระบบการทำงาน ของเทศบาลนครและพร้อมที่จะก้าวต่อไปเพื่อพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการที่ดี ต่อประชาชนและชุมชนต่อไป/ทีมข่าว พิดโลกนิวส์ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.