จังหวัดพิษณุโลกขอเชิญอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลกร่วมส่งสาวงามเป็นตัวแทนของอำเภอเข้าร่วมประกวด สาวงามเพริศพิศ..พิษณุโลก

05

 

จังหวัดพิษณุโลกขอเชิญอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลกร่วมส่งสาวงามเป็นตัวแทนของอำเภอเข้าร่วมประกวด สาวงามเพริศพิศ..พิษณุโลก ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลกประจำปี 2561

     นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดจัดการประกวดสาวงามเพริศพิศ..พิษณุโลก ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลกประจำปี 2561 โดยวีตถุประสงค์เพื่อให้สาวงามที่เป็นลูกหลานของคนพิษณุโลกได้มีเวทีแสดงออกซึ่งความงามและความสามารถ พร้อมทั้งเฟ้นหาสาวงามตัวแทนสาวเมืองพิษณุโลกที่เป็นต้นแบบความงาม ตลอดจนเป็นทูตประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของจังหวัดพิษณุโลกสู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยมีกำหนดการและกิจกรรมหลัก ดังนี้

– เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า

– วันที่ 11 มกราคม 2561 เป็นวันรอบปฐมนิเทศ สาวงามเพริศพิศ…พิษณุโลก ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก อบรมพร้อมปฎิบัติเรื่องบุคลิกภาพและมารยาทไทยแก่สาวงามผู้เข้าประกวด

– วันที่ 13 มกราคม 2561 เป็นวันประกวดรอบตัดสิน ในเวลา 18.00 – 22.00 น. ณ เวทีกลาง หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

   คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด เป็นเพศหญิง สถานะภาพ โสด ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 15 – 23 ปี มีภูมิลำเนาเกิดในจังหวัดพิษณุโลก มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร สำหรับการแต่งกายของผู้เข้าประกวด ในรอบปฐมนิเทศ ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายด้วยชุดกีฬา ( เสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้น ) ไม่สวมถุงน่อง และไม่ผอกผิว ส่วนในรอบตัดสิน ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายจำนวน 2 ชุด คือ รอบแรก ผู้เข้าประกวดต้องแต่งชุดนุ่งโจงกระเบนผ้าทอลายเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 11 ลาย ประกอบด้วย ลายดอกปีบ ลายสร้อยสยาม ลายดอกนนทรี ลายมะม่วงสีทอง ลายดอกจำปาขาว ลายลานหินปุ่ม ลายลูกยาง ลายคลื่นน้ำ ลายค้างคาว ลายไก่ ลายปีบสองแคว ลายน้ำน่าน  ใช้ผ้าพันอกโชว์ไหล่แบบผู้หญิงไทยโบราณ ส่วนรอบสอง ผู้เข้าประกวดต้องแต่งกายด้วยชุดไทยจักรี ( ชุดพระพี่นางสุพรรณกัลยา ) ทั้งนี้ผู้ที่คว้าตำแหน่งชนะเลิศ จะได้รับรางวัลเงินสด จำนวน 50,000 บาท พร้อมมงกุฎ/ถ้วยรางวัลและสายสะพาย รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับรางวัลเงินสด จำนวน 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับรางวัลเงินสด จำนวน 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย ส่วนรางวัลขวัญใจประชาชน จะได้รับรางวัลเงินสด จำนวน 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย

   ดังนั้นจังหวัดพิษณุโลกจึงขอเชิญที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลกร่วมส่งสาวงามเป็นตัวแทนของอำเภอเข้าร่วมประกวด สาวงามเพริศพิศ..พิษณุโลก ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2561 โดยพร้อมเพรียงกัน

Comments

comments

Comments are closed.