อาชีวศึกษาเชียงราย จัดใหญ่เทศกาลเค้กและของขวัญปีใหม่พร้อมสืบสานอดีต ปีที่ 14

08

 

อาชีวศึกษาเชียงราย จัดใหญ่เทศกาลเค้กและของขวัญปีใหม่พร้อมสืบสานอดีต ปีที่ 14

        วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดเทศกาลเค้กและของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2561 “ชิมเค้ก เปิดบ้านงานอาชีว ต่อยอดอนาคต กำหนดปัจจุบัน สืบสานอดีต ปีที่ 14” สร้างงานสร้างรายได้และสอดคล้องนโยบาย ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนให้แก่นักเรียน นักศึกษา

        วันนี้ (14 ธ.ค. 60) นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดให้มีเทศกาลเค้กและของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2561 “ชิมเค้ก เปิดบ้านงานอาชีว ต่อยอดอนาคต กำหนดปัจจุบัน สืบสานอดีต ปีที่ 14” ที่บริเวณลานหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และนายแสวง เครือวิวัฒนกุล ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมกันทำพิธีเปิดพร้อมโชว์การแต่งหน้าเค้กอย่างสวยสดงดงาม การชิมเค้กและคุกกี้ การสาธิตการบริการเสริฟ การสาธิตจัดวางบนโต๊ะอาหาร การแสดงนิทรรศการทุกสาขาวิชาและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

นายแสวง เครือวิวัฒนกุล ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดให้มีกิจกรรมเทศกาลเค้กและของขวัญปีใหม่ครั้งนี้ เพื่อเป็นการผลิตเค้กและจำหน่ายเค้กและคุกกี้ ซึ่งเป็นผลงานและผลิตภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษา ที่มีการมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพอย่างแท้จริงให้แก่นักเรียน นักศึกษาทุกสาขาวิชาให้ได้รับประสบการณ์จริงในการทำงาน สร้างงาน สร้างรายได้ และสอดคล้องกับนโยบายปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการบูรณาการทุกสาขาวิชาเข้าด้วยกันตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงาน ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษา ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ชมพูพันธุ์ทิพย์” ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก โดยกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 14 – 30 ธันวาคมนี้ และยังได้มีการเปิดบ้านงานอาชีพ เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษาผู้ปกครอง ที่มีต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อในสายอาชีพได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีมุมมองอาชีพของตนเองในอนาคต ซึ่งภายในงานยังได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น ชิมเค้กและคุกกี้ผลิตภัณฑ์ชมพูพันธุ์ทิพย์ การแสดงผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ แนะแนวการศึกษาต่อในสายอาชีพ ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ชมผลงานนิทรรศการและการสาธิตวิชาชีพ จำนวน 15 สาขาวิชาชีพ กิจกรรมเปิดสอน 108 อาชีพ การออกร้านของสถานประกอบการที่ทำความร่วมมือ (MOU) กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายด้วย

////////////////////////

นายกังวาล ปริมา ช่างถ่ายภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพข่าว

Comments

comments

Comments are closed.