สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมอบจักรยานตามโครงการ 50 ปี

13

 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมอบจักรยานตามโครงการ 50 ปี ส.อ.ท. 7,000 คัน ปันรัก…สู่โรงเรียนขาดแคลน

        สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ส่งมอบจักรยานให้แก่นักเรียนและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้ยืมใช้ในระหว่างการศึกษาเพื่อให้นักเรียนสามารถเดนทางมาเรียนหนังสือได้อย่างสะดวก ตามโครงการ “50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรก…สู่โรงเรียนขาดแคลน”

        วันนี้ 14 ธ.ค. 60 นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม และนายพละวัต ตันศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ร่วมกันส่งมอบรถจักรยานให้กับโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย จำนวน 130 คัน ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อให้นักเรียนได้ยืมใช้เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนสะดวกยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสายงานกิจกรรมเพื่อสังคมพร้อมคณะยังได้มอบรถจักรยาน อีกจำนวน 7,000 คัน เพื่อมอบให้กับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่มีฐานะยากจนและบ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน ได้ยืมใช้เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2560 ตามโครงการ 50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก…สู่โรงเรียนที่ขาดแคลน” เป็นการสร้างรอยยิ้มให้กับเยาวชน ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี

//////////////////////

นายกังวาล ปริมา ช่างถ่ายภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพข่าว

 

Comments

comments

Comments are closed.