สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและประพฤติมิชอบ

05

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและประพฤติมิชอบ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561

     วันนี้ ( 18 ธ.ค.60 ) ที่โรงแรมเดอะแกรนด์ ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายบำรุง  รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการอบรมอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและประพฤติมิชอบ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางสาวพรรณี  สัสดีแพง ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงาน

     นางสาวพรรณี  สัสดีแพง ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า สำหรับการจัดอบรมดังกล่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ร่วมกันจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 และ 19 ธันวาคม 2560 โดยมีเยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนจาก 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตากและอุทัยธานี จำนวน 90 คนเข้ารับการอบรม

   จากสถานการณ์การทุจริตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนที่ได้รับจากการแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งสองฉบับที่ผ่านมาสู่การปฏิบัติ จึงได้มีการริเริ่มแนวคิดในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสถานการณ์การดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ได้มีการกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์การป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.  ซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์ในฐานะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ ได้รับมอบหมายจากกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประชาสัมพันธ์จังหวัดผู้แทนภาค 4 กำหนดให้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐและรัฐบาลในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้วยการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านการป้องกันและประพฤติมิชอบขึ้น เพื่อให้เยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนจาก 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ได้มีจิตสำนึก ตระหนักรู้และให้ความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายเยาวชนต้านโกง ด้วยการช่วยกันสอดส่องดูแล เพื่อให้ทุกภาคส่วนดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส และไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม อีกต่อไป ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนในการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เยาวชนกับการต่อต้านทุจริตยุค 4.0 การสร้างเครือข่ายเยาวชนและการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ต่อต้านการทุจริต ด้วยสมาร์ทโฟน และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนได้นำไปต่อยอดต่อไป

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”4540″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

Comments

comments

Comments are closed.