องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป (การทำกระเป๋าถือจากไม้ไผ่)ที่อำเภอพิชัย

05

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป (การทำกระเป๋าถือจากไม้ไผ่)ที่อำเภอพิชัย
    ที่หอประชุมอำเภอพิชัย ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมชาย ไชยพันธุ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี และประชาชนทั่วไป (การทำกระเป๋าถือจากไม้ไผ่) อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอพิชัย เป็นประธานในพิธี สำหรับโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการทำกระเป๋าถือจากไม้ไผ่ ในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี และประชาชนในพื้นที่อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 60 คน ระยะเวลาจำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาชีพ และต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้เกิดความหลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนั้นยังส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในการผลิตสินค้าให้เป็นสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพและผลผลิตที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการอบรมถ่ายทอดความรู้ การสาธิตและฝึกการปฏิบัติ จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ จากหมู่บ้านจักสานบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
นายสมชาย ไชยพันธุ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นหรือกลุ่มแม่บ้านในท้องถิ่น เป็นนโยบายสำคัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ในด้านการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพให้กับประชาชน โดยหวังว่าผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับประโยชน์จากการอบรม จนสามารถพึ่งตนเองได้ มีความรู้และมีทักษะในการประกอบอาชีพเสริมที่เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างรายได้ในชีวิตประจำวันต่อไป  –  ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”4642″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

Comments

comments

Comments are closed.