ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2561

15

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมกราคม 2561

วันนี้ ( 30 ม.ค.61 ) ที่ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน มกราคม 2561 โดยก่อนการประชุมได้มีพิธีมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 5 ราย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดได้เป็นประธานในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำงานดี มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์ ตามโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2560 มอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัด ให้แก่ บริษัทพิษณุเวช จำกัด มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กที่มีความประพฤติดีมีค่านิยม ประจำปี 2561 ในระดับจังหวัด จำนวน 8 ราย มอบเกียรติบัตรให้กับบุคคล หน่วยงานที่อนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมการแสดงในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2561 จำนวน 21 หน่วยงาน มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้อนุเคราะห์สนับสนุนการบันทึกภาพนิ่งละวีดีโอของผู้เข้าประกวดสาวงามเพริศพิศ…พิษณุโลก ประจำปี 2561

14

 

จากนั้นเป็นการแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ในจังหวัดพิษณุโลก ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ชี้แจงกับหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมให้ได้รับทราบและถือปฎิบัติเกี่ยวกับนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ตลอดจนกระทรวงต่างๆ อาทิเช่น การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในปี 2561 ของจังหวัดพิษณุโลก การจัดกิจกรรมโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน สานต่องานที่พ่อทำ ในวันที่ 31 มกราคม 2561 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 การจัดกิจกรรมปิดเมืองปั่น เปิดเมืองกิน เยือนถิ่นสองแคว ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 1 – 7 กุมภาพันธ์ 2561 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 การจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดแหลมโพธิ์ หมู่ 9 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก การจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ 24 กุมภาพันธ์ วันปลอดควันพิษ จากไฟป่า ลดการเผา ควบคุมไฟป่า

16

 

และหมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และการจัดกิจกรรมโครงการวันเบาใจ การดูแลประคับประคอง ในระยะท้ายของชีวิต ในระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เป็นต้น

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ขอความร่วมมือหัวหน้าส่วนราชการพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดที่จัดขึ้นในทุกๆกิจกรรม พร้อมได้เน้นย้ำให้หัวส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมได้นำนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลไปปฎิบัติอย่างจริงจังต่อไป

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.