โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล “พีพีเอโอเอสเอส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561”

09

 

โรงเรียนกีฬา อบจ.พิษณุโลก จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล “พีพีเอโอเอสเอส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561”
    เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล “พีพีเอโอเอสเอส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 7-17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวินัย ศรีวงษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาบาสเกตบอลโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นการสนองนโยบายด้านการศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นยุคเทคโนโลยี คลีเอทีฟและอินโนเวชั่น เน้นการสร้างให้คนไทยสามารถคิดเองทำเองได้ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เยาวชน และประชาชนในเขตจังหวัดพิษณุโลกและใกล้เคียงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและรู้รักสามัคคี ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกมีประสบการณ์ในด้านการจัดการแข่งขันกีฬาและเป็นการสนองนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนาด้านการกีฬาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล พีพีเอโอเอสเอส ครั้งนี้แบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีมชายทั่วไป มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 12 ทีม และประเภททีมหญิงทั่วไป มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4 ทีม ซึ่งมีนักกีฬาในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมกันนี้มีการจัดสอนคลินิกบาสเกตบอลเพื่อฝึกสอนวิธีการและเทคนิคการเล่นบาสเกตบอลให้กับนักเรียนโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชมและเชียร์นักกีฬาที่เข้าร่วมการในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล พีพีเอโอเอสเอส ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 7-17 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00-20.00 น.

Comments

comments

Comments are closed.