โรงพยาบาลพิษณุเวช เปิดศูนย์หัวใจ ศูนย์แม่และเด็ก โฉมใหม่ ในงานฉลองครบรอบ 36 ปี โรงพยาบาล

39

 

โรงพยาบาลพิษณุเวช เปิดศูนย์หัวใจ ศูนย์แม่และเด็ก โฉมใหม่ ในงานฉลองครบรอบ 36 ปี โรงพยาบาล

    วันที่  9  กุมภาพันธ์  2561  ที่โรงพยาบาลพิษณุเวช ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองครบรอบ 36 ปี โรงพยาบาลพิษณุเวชซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรก ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั้งในเขตจังหวัดพิษณุโลก และในเขตภาคเหนือตอนล่าง รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน ที่พร้อมบริการด้วยทีมแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล  JCI ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันโรงพยาบาลพิษณุเวช บริหารงานโดยบริษัท พรินซิพอล เฮลท์แคร์ จำกัด ภายใต้การนำของ นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร ผู้มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจโรงพยาบาลมายาวนานกว่า 40 ปีพร้อมทีมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลที่บริหารงานอย่างมืออาชีพโดยมี 5 โรงพยาบาลในเครือคือ  โรงพยาบาลพิษณุเวชจังหวัดพิษณุโลก  โรงพยาบาลสหเวชพิจิตร  โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์  โรงพยาบาลปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์  และโรงพยาบาลปิยะมินทร์กรุงเทพมหานคร
     แพทย์หญิงวรรณศิริ  นิ่มพิทักษ์พงศ์ กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลพิษณุเวช ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานฉลองครบรอบการก่อตั้ง 36 ปีโรงพยาบาลพิษณุเวช งาน Grand Opening ศูนย์แม่และเด็กศูนย์หัวใจ และงานปาฐกถาเกียรติยศนายแพทย์สุเทพแพทย์หญิงนิภาพรนิ่มพิทักษ์พงศ์ครั้งที่ 4
    โดยองค์ปาฐกถา ดร.สมชัย  ฤชุพันธุ์  เพื่อยกย่องชื่นชมคุณงามความดีของนายแพทย์สุเทพ และแพทย์หญิงนิภาพร  นิ่มพิทักษ์พงศ์ ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลพิษณุเวชและตลอดระยะเวลา 36 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลพิษณุเวชได้พัฒนาศักยภาพทางการแพทย์อย่างไม่หยุดยั้ง  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้วยทีมบุคลากรและการบริการที่มีคุณภาพ  และอีกสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้คือ เครื่องมือทางการตรวจรักษาที่ทันสมัย  เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยตามวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลพิษณุเวชที่ว่า  “โรงพยาบาลพิษณุเวชเป็นองค์กรแห่งความสุขที่ได้รับความไว้วางใจในมาตรฐานระดับสากลด้วยศักยภาพการรักษาขั้นสูงระดับตติยภูมิเป็นผู้นำด้านการแพทย์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง” 
     โดยในปีนี้โรงพยาบาลพิษณุเวช  ได้เพิ่มศักยภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มประสิทธิภาพ  พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยครบวงจร  ด้วยศูนย์เฉพาะทางต่าง  ๆ  อาทิ  ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน  ซึ่งผู้รับบริการสามารถเรียกรถพยาบาลฉุกเฉินด้วย Application บนมือถือ, ศูนย์ดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตครบวงจร ICU,  ศูนย์หัวใจ, ศูนย์สมองและระบบประสาท, ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ,  ศูนย์โรคกระดูกและข้อ,  ศูนย์รักษาโรคมะเร็ง,  ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬา  และศูนย์แม่และเด็ก  พร้อมพิมพ์กุมารแพทย์บริการ 24 ชั่วโมง
    นอกจากนี้โรงพยาบาลพิษณุเวชได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่  วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561   ด้วยการตรวจสุขภาพฟรีให้กับผู้รับบริการที่สนใจ  อาทิ   การตรวจสุขภาพเบื้องต้น,  ตรวจเลือดหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี,  ตรวจทดสอบแรงเหยียดขาเพื่อวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา,  ตรวจวัดสายตา, ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกาย  และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ  พร้อมร่วมโปรโมชั่นการตรวจสุขภาพประจำปี  มอบให้ผู้รับบริการตลอดเดือนกุมภาพันธ์  และมีนาคม  ซึ่งเป็นเดือนแห่งการครบรอบฉลอง 36 ปีโรงพยาบาลพิษณุเวช  /  ทีมข่าวพิดโลกนิวส์  รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.