รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมวันสถาปนาครบรอบ 81 ปี แห่งการก่อตั้ง (โฮงยาคุณภาพ)

44

 

รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมวันสถาปนาครบรอบ 81 ปี แห่งการก่อตั้ง (โฮงยาคุณภาพ)

        โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมเนื่องในสถาปนา ครบรอบ 81 ปี แห่งการก่อตั้งให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านจนมาถึงปัจจุบัน

        วันนี้ (9 ก.พ. 61) นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นำผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ บุคคลากร ทำพิธีเปิดนิทรรศการมหกรรม 100 ปี การสาธารณสุขไทย ที่ลานเอนกประสงค์อาคารโภชนาการ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ซึ่งเป็นหน่วยบริการสาธารณสุขไทยทั่วประเทศ เพื่อนำเรื่องราวและภาพกิจกรรมด้านสาธารณสุขที่สำคัญในอดีตแสดงประวัติความก้าวหน้าความเจริญทางการแพทย์ และสาธารณสุขไทยในรอบ 100 ปี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันให้สาธารณชนได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงและความภาคภูมิใจในการพัฒนาด้านการสาธารณสุขของจังหวัดเชียงราย จากอดีตจนถึงปัจจุบันในการนี้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และเครือข่ายได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองโครงการ 100 ปีการสาธารณสุขไทยตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 27 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขไทยในจังหวัดเชียงราย

หลังจากนั้น ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ และผู้บริการ แพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ ร่วมประกอบพิธีทางศาสนาทำบุญเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 81 ปี แห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (สู่โฮงยาคุณภาพ) ที่ห้องเสม พริ้งพวงแก้ว ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ของทุกปี

นายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กล่าวว่าโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ หรือโฮงยาไทย ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2480 โดยให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านจนมาถึงปัจจุบันมีอายุครบ 81 ปี ทางโรงพยาบาลเชียงรายฯ จึงได้มีการจัดพิธีทำบุญวันสถาปนาครบรอบ 81 ปีแห่งการก่อตั้งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 81 ปี แห่งการพัฒนาสู่โฮงยาคุณภาพ และพิธีทำบุญทางศาสนาโดยไดมีการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับอดีตผู้บริหารที่ล่วงลับไปแล้ว มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ร่วมพิธีจำนวนมาก ที่ห้องประชุมเสม พริ้งพวงแก้ว โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

//////////////////

นายกังวาล ปริมา ช่างถ่ายภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพข่าว

Comments

comments

Comments are closed.