เทศบาลตำบลพลายชุมพลจัดโครงการ “ท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์พลายชุมพล” ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

36

 

เทศบาลตำบลพลายชุมพลจัดโครงการ “ท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์พลายชุมพล” ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
   วันนี้ ( 13 ก.พ.61 ) บริเวณลานตลาดนัดตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก
ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ“ท่องเที่ยววิถีไทยสไตล์พลายชุมพล” ซึ่งโครงการดังกล่าวทางเทศบาลตำบลพลายชุมพลร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษาและประชาชนชาวตำบลพลายชุมพล ร่วมกันจัดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สืบทอดต่อไป โดยเฉพาะการผลิตขนมเทียน ขนมเข่ง ที่สืบทอดยาวนานมากกว่า 100 ปี ตลอดจนการร้องรำเพลงพวงมาลัยในสมัยโบราณ อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลพลายชุมพลให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น กลุ่มผู้ประกอบการในท้องที่ยังสามารถพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น อีกทางหนึ่งด้วย โดยการขับขี่รถจักรยานท่องเที่ยวชมบรรยากาศริมแม่น้ำน่าน ฝึกทำขนมเทียน ขนมเข่ง การจักสาน ทดลองทำเพาะเห็ดนางฟ้า ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่แหล่งผลิตโดยตรง ชมประติมากรรมวัดวังหิน ตลอดจนสืบทอดร่วมร้องเพลงรำวงพวงมาลัย โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยการรับบริจาคขยะเหลือใช้จากประชาชนในระหว่างเส้นทางด้วย / ทีมข่าวพิดโลกนิวส์  รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.