ม. นเรศวรเปิดตัว ” สหกรณ์ส่งเสริมนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร”

39

 

มหาวิทยาลัยนเรศวรเตรียมเปิดตัว  สหกรณ์ส่งเสริมวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร  เพื่อมุ่งมั่นในการจัดสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้กับสมาชิก พร้อมทั้งรวบรวมผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของสมาชิกออกสู่ตลาดภายนอก
  วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. อาคารเพราพิลาส ศจ. พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย ได้ให้ความสำคัญความมั่นคงประชาคมวิทยาลัยนเรศวร และมองเห็นว่า สหกรณ์ จะมีบทบาททางเศรษฐกิจเกือบทุกด้านเริ่มต้นตั้งแต่การผลิต การจำหน่าย และการบริโภค ถ้าหากสามารถทำให้กระบวนการทางสหกรณ์มีประสิทธิภาพ และจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้แก่สมาชิก เพราะสหกรณ์นั้นมีบทบาทในการกระจายรายได้ไปสู่สมาชิกอย่างยุติธรรม จึงมีนโยบายให้จัดตั้ง  สหกรณ์ส่งเสริมวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร  ซึ่งเตรียมจดทะเบียนประเภทสหกรณ์ร้านค้า และถือว่าเป็นการสร้างแนวทางที่ต้องการสร้างความมั่นคงให้แก่สมาชิก ข่าวมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้สามารถมีการจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานให้แก่สมาชิก พร้อมทั้งสรุปผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของสมาชิกออกสู่ตลาดภายนอก ในทุกสิ้นปีสหกรณ์จะดำเนินการจัดสรรเงินปันผลตามหุ้นที่สมาชิกถืออยู่ ดังนั้นจึงเชิญชวนประชาคมชาวมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดสร้าง สหกรณ์ส่งเสริมนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อแสดงศักยภาพพร้อมทั้งสร้างโอกาสและการยอมรับของสังคม  /  ทีมข่าวพิดโลกนิวส์  รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.