เทศบาลนครพิษณุโลกจัดพิธีเปิดสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

 

เทศบาลนครพิษณุโลกจัดพิธีเปิดสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 

   เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 4 ธ.ค.56 ณ.สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (แยกเรือนแพ) โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการ จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกและคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ร่วมในพิธีครั้งนี้ นายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า  ในอดีตที่ผ่านเทศบาลนครพิษณุโลกประสบปัญหาขาดแคลนพื้นที่สีเขียวอย่างรุนแรง   ในปี พ.ศ.2542   ได้ก่อสร้างสวนชมน่าน ระยะที่ 1 ตั้งแต่เชิงสะพานเอกาทศรถ ถึงเชิงสะพานนเรศวร ฝั่งตะวันออก แต่ก็ยังเป็นอัตราที่ไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอย่างมีคุณภาพของประชากร  เทศบาลนครพิษณุโลกจึงได้ขอใช้พื้นที่ราชพัสดุ  ที่ทัณฑสถานเปิดอรัญญิก กรมราชทัณฑ์ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 150 ไร่  จัดทำสวนสาธารณะและคณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบในหลักการ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2542 ต่อมาเทศบาลฯได้รับการอนุมัติจากกรมธนารักษ์ให้เข้าใช้พื้นที่จัดสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ   พื้นที่นี้มีความเหมาะสมที่จะก่อสร้างเป็นสวนสาธารณะ  เนื่องจากอยู่ในเขตเมือง  ซึ่งเป็นที่ตั้งของประตูและเชื่อมโยงไปสู่อินโดจีน    สภาพพื้นที่ตั้งโครงการเป็นพื้นที่ลุ่มมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่จึงเหมาะสมที่จะจัดทำสวนพฤกษศาสตร์  สวนรุกขชาติ  สำหรับการปลูกพันธุ์ไม้ไว้เพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย  ที่สำคัญในพื้นที่มีต้นไม้อยู่อย่างหนาแน่น  อีกทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของบรรดานกน้ำหลายพันธุ์จำนวนมาก  เทศบาลนครพิษณุโลก จึงมีโครงการก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา เพื่อจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะระดับชุมชนเมือง  โดยมีแนวความคิดในการออกแบบ  ใช้แนวความคิด Bio – retention สร้างสวนเชิงนิเวศผสมผสานกับเทคโนโลยีเพื่อนำมาช่วยในการบำรุงรักษา  เน้นพื้นที่สีเขียวและใช้น้ำเพื่อลดความร้อนของผิวโลก  ใช้พรรณไม้ที่มีคุณค่าทางพฤกษศาสตร์  ช่วยเก็บฝุ่นละออง และรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน” (Global Warming) การก่อสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  ดำเนินการจนถึงปัจจุบัน  ขณะนี้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเนื้อที่  50  ไร่   และประชาชนได้มาใช้งานกันอย่างคับคั่ง   และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา เพื่อเปิดใช้สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่สำหรับกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ ของประชาชน อันเป็นการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีและสุขภาพจิตที่ดีแก่ประชาชน  และนักท่องเที่ยวทั่วไป  เพื่อสร้างจิตสำนึกรักบ้านเกิด  และเสริมสร้างจิตสำนึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อกระตุ้นให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  เพื่อลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลง 1,260 ตัน  (ต้นไม้ 1 ต้น ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้  1 ตัน ตลอดอายุ)อสำหรับกิจกรรมภายในงานจัดระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2556 โดยมีกิจกรรมต่างๆิ มากมายดังนี้    เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ   ถนนคนเดิน  ทำบุญสวนเฉลิมพระเกียรติ  ประกวดนกบินหลา   ดนตรีเยาวชน   รำวงย้อนยุค  การแสดงดนตรีทหารบก   การแสดงกล้วยไม้  การประกวดจัดสวนหย่อม   การจำหน่ายสินค้า ลานบีบอย และสวนสนุกสำหรับเด็กๆ ต่อไป/ทีมข่าว พิดโลกนิวส์ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.