ต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก ด้วยชุดตรวจสุภาพดี ๆ จากโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

66

 

 

ต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก

    ด้วยชุดตรวจสุภาพดี ๆ จากโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก  กับโปรแกรมตรวจสุขภาพ  Sweet  Valentine   Special  of  love

 

67

 

 

 

พลาดไม่ได้  !!!!  บูธกิจกรรมวันวาเลนไทด์  ในวันทีี่  14  กุมภาพันธ์  2561  เวลา  09.00  น. – 16.00 น.  ศูนย์สุขภาพชั้น  4  โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุุโลก

สอบถามเพ่ิมเติม  

โทร . 055-212-222 ต่อ  2409,2410

#พิษณุโลก #วันวาเลนไทด์ #สุขภาพ #ตรวจสุขภาพ 

Comments

comments

Comments are closed.