จังหวัดพิษณุโลกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561

07

 

จังหวัดพิษณุโลกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561

            ด้วยจังหวัดพิษณุโลกโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก และสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561  ขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรม พิธีเวียนเทียน พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ในรัชกาลที่ 9 การปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และคฤหัสถ์ การสนทนาธรรม การอภิปรายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา การตักบาตรพระสงฆ์ การถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความสำคัญของวันมาฆบูชาและหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับวันมาฆบูชาและนิทรรศการบทบาทของพระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข และพิธีอัญเชิญพานพุ่มดอกบัว ถวายแด่พระพุทธศานา โดยจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561  ของจังหวัดพิษณุโลกมีกำหนดการดังนี้

 

08

 

วันที่ 1 มีนาคม 2561    

– ช่วงเช้า ที่วัดสันติวัน ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการนำข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ จากนั้นพระสงฆ์สวดถวายพระพร แสดงธรรมเทศนา ประธานถวายเครื่องบูชากัณฑ์เทศน์ เป็นอันเสร็จพิธีในช่วงเช้า

– ช่วงบ่าย ที่วัดวิหารทอง ภายในพระราชวังจันทน์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียน บูชารัตนตรัย หน้าพระอัฏฐานรสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร  พร้อมกล่าวเปิดงานสัปดาห์ส่งเสรมพระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนำทุกภาคส่วนอัญเชิญพานพุ่มดอกบัว ถวายพระพุทธชินราช จาดวัดวิหารทอง ไปยังด้านหน้าพระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ในเวลา 17.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยด้านในพระวิหารพระพุทธชินราช ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคาถาเนื่องในวันมาฆบูชา จบแล้วประธานในพิธีนำพุทธศาสนิกชน กล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียนรอบพระวิหารพระพุทธชินราช เป็นอันเสร็จพิธี

 

09

 

   สำหรับวันมาฆบูชา หมายถึงการบูชาในเดือนสาม เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ที่พระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า จำนวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ และพระสงฆ์ที่มาชุมนุมกันนั้นทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันนั้น พระองค์ได้แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่ถือเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา มีเนื้อหาโดยสรุปก็คือ ให้ละเว้นความชั่วทุกชนิด ทำความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้ผ่องใส

    ดังนั้นจังหวัดพิษณุโลกจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลก กระทำแต่ความดี ละเว้นการกระทำสิ่งที่ไม่ดี ลด ละ เลิก อบายมุข ทำจิตใจให้ผ่องใส และรักษาศีล 5 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รวมทั้งร่วมกันทำบุญ ตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตตภาวนา และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดใกล้บ้านโดยพร้อมเพรียงกัน

Comments

comments

Comments are closed.