อบจ.พิษณุโลก เปิดการแข่งขันกีฬาตำบลห้วยเฮี้ยสัมพันธ์ (ต้านภัยยาเสพติด) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561

32

 

อบจ.พิษณุโลก เปิดการแข่งขันกีฬาตำบลห้วยเฮี้ยสัมพันธ์ (ต้านภัยยาเสพติด) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561
   เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายมานัส อ่อนอ้าย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลห้วยเฮี้ยสัมพันธ์ (ต้านภัยยาเสพติด) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายแดนชัย กิตติวุฒิเมธี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮี้ย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาศักยภาพการเล่นกีฬาให้สูงขึ้น ซึ่งจะนำคนออกจากวงจรการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อีกทั้งเพื่อกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบต่อกฎเกณฑ์ของสังคม ทำให้เกิดความรักความสามัคคี และรู้จักการทำงานเป็นทีม ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และป้องกันเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด โดยในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ กีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอลชาย 7 คน วอลเล่ย์บอลหญิงพื้นบ้าน เซปัคตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ วิ่งกระสอบทีมผสม วิ่งตีล้อทีมผสม วิ่งแต่งตัวทีมผสม วิ่งหนีบมะเขือทีมผสม วิ่งหนีบลูกปิงปองทีมผสม วิ่งกรอกน้ำใส่ขวดทีมผสม อุ้มลูกส่งแม่ ส่งพ่อ ทีมผสม ตีกอล์ฟทีมผสม กลิ้งมะพร้าวทีมผสม ยิงเป้า (หนังสติ๊ก) ทีมผสม โดยได้รับการสนับสนุนจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลห้วยเฮี้ย ทั้ง 10 หมู่บ้าน นำทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน พร้อมกันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้มอบงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย.

Comments

comments

Comments are closed.