บ้านฟากคลอง ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เปิดทอดแหหาปลา เพื่อหารายได้เข้าหมู่บ้าน

01

 

บ้านฟากคลอง ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เปิดทอดแหหาปลา เพื่อหารายได้เข้าหมู่บ้าน

    นายธนโชติ น้อยมั่น ผู้ใหญ่บ้าน บ้านฟากคลอง หมู่ที่ 11 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่าด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านฟากคลอง ได้กำหนดเปิดการทอดแหหาปลา ณ คลองสาธารณะบ้านฟากคลอง เพื่อหารายได้เข้าหมู่บ้าน โดยจะเปิดให้ผู้สนใจได้ทอดแหหาปลาในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ในราคาแหปากละ 250 บาท

 

02

 

   ผู้สนใจสามารถจองบัตรเพื่อร่วมทอดแหหาปลาได้ที่คณะกรรมการหมู่บ้านฟากคลอง คุณประสาน โทรศัพท์หมายเลข 063-7034828 หรือคุณไพโรจน์ 081-0390933 และคุณสว่าง 080-5111496) จาก 

 

03

Comments

comments

Comments are closed.