วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบุตร หลานเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

04

 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งบุตร หลานเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

    ด้วยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ได้กำหนดจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ขึ้นในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 11 เมษายน 2561 ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นปีที่ 21 ของการจัดโครงการฯ

 

05

 

   วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจที่จะส่งบุตร หลานเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561   สามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2561 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระครูรัตนสุตาภรณ์ โทรศัพท์หมายเลข 081- 0427182

 

06

Comments

comments

Comments are closed.