ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เผยเรื่องจริงเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

09

 

ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เผยเรื่องจริงเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและป้องกันไม่ให้ตนเอง ครอบครัวและชุมชนสัมผัสกับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

 

10

 

    นพ.ศรายุธ  อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับทราบข้อมูลจากการสำรวจและรายงานการสอบสวนโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า พบว่า เจ้าของสุนัข เด็กเล็ก รวมทั้งผู้สูงอายุ ไม่ยอมไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หลังจากถูกสุนัขและแมวที่เลี้ยงไว้ กัด ข่วน เลีย เพราะคิดว่าสุนัขของตนเองน่ารักปลอดภัย ไม่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งความจริงคือ สุนัขและแมวทุกตัวหากไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละครั้งตลอดชีวิต อาจมีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ และประชาชนทั่วไปเชื่อว่าสุนัขและแมวที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าต้องแสดงอาการดุร้าย ซึ่งความจริง คือสุนัขที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าอาจมีหรือไม่มีอาการดุร้ายก็ได้ ดังนั้น หากถูก กัด ข่วน เลีย ต้องทำความสะอาดบาดแผลหรือบริเวณที่ถูกสัมผัสและรีบไปรับวัคซีนป้องกันทันที

 

11

 

     สำหรับโรคพิษสุนัขบ้ามีวิธีรักษาได้หลายวิธี ซึ่งความจริงคือ ไม่มีวิธีรักษาใดๆ ที่จะทำให้คนที่ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าหายได้ และมีเพียงทางเดียวเท่านั้น คือ เสียชีวิต ไม่มีคาถาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งความจริงมีคาภา 5 ย. ที่ทุกเพศ ทุกวัย ทุกคน สามารถใช้ป้องกันได้ถ้าปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่ อย่าแหย่สุนัข ให้โมโห อย่าเหยียบหาง หัว ขา หรือทำให้สุนัขตกใจ อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า อย่าหยิบจานข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารสุนัขขณะกำลังกิน และอย่าให้อาหารสุนัขจรจัด อย่ายุ่งหรือเข้าใกล้สุนัขที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของ ทั้งนี้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองไม่ให้เป็นผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าได้โดยปฏิบัติตามคาถา 5 ย. อย่างเคร่งครัด ซึ่งจะทำให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และหากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422  

Comments

comments

Comments are closed.