ผู้ว่าฯพิษณุโลก เผยกระทรวงมหาดไทย สั่งทุกจังหวัด เชิญชวนนักศึกษา สถาบันการศึกษา ที่เป็นเครือข่ายประชารัฐ ร่วมลงพื้นที่โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

27

 

ผู้ว่าฯพิษณุโลก เผยกระทรวงมหาดไทย สั่งทุกจังหวัด เชิญชวนนักศึกษา สถาบันการศึกษา ที่เป็นเครือข่ายประชารัฐ ร่วมลงพื้นที่โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

     นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 ม.ค.ที่ผ่านมา เรื่องการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน โดยให้มีการผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน รวมถึงให้ทุกส่วนราชการ บูรณาการดำเนินการร่วมกันตามแนวทางประชารัฐนั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และเป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งจะตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการ ทางกระทรวงมหาดไทย จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ให้ประสานสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ เชิญชวนนิสิต นักศึกษาร่วมลงพื้นที่ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานของส่วนราชการ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทีมงานฯ ระดับอำเภอในการสรุป วิเคราะห์ข้อมูล ความต้องการของประชาชนที่ได้รับจากทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล และติดตามการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่

     ทั้งนี้ ทางกระทรวงมหาดไทยจึงขอให้ทุกจังหวัด เชิญชวนทุกภาคส่วนซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของประชารัฐ ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์การสะท้อนปัญหาหมู่บ้าน ชุมชนของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ นำไปสู่การดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ที่สนองตอบความต้องการของประชาชน อย่างโปร่งใสและยั่งยืนต่อไป

Comments

comments

Comments are closed.