เปิดแล้ว!!!! ระบบที่ปรึกษาออนไลน์ หัวข้อ “ชุดเครื่องมือในการเจรจาสัญญาทางการค้าและคู่มือการนำเข้า-ส่งออกออนไลน์”

17

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก สมาพันธ์ SME ภาคเหนือ และเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจภาคเหนือ เปิดตัวระบบที่ปรึกษาออนไลน์ หัวข้อ “ชุดเครื่องมือในการเจรจาสัญญาทางการค้าและคู่มือการนำเข้า-ส่งออกออนไลน์” ภายใต้โครงการยกระดับขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจสมุนไพรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
      เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานกล่าวเปิดงานเปิดตัวระบบที่ปรึกษาออนไลน์ หัวข้อ “ชุดเครื่องมือในการเจรจาสัญญาทางการค้าและคู่มือการนำเข้า-ส่งออกออนไลน์” ภายใต้โครงการยกระดับขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลางธุรกิจสมุนไพรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ซึ่งงานดังกล่าวสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก สมาพันธ์ SMEs ภาคเหนือ และเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจภาคเหนือ จัดขึ้น โดยมีผู้ประกอบการ SMEs ด้านธุรกิจสมุนไพร ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ จากสภาอุตสาหกรรม หอการค้า และกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งหน่วยงานในเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้
    ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวถึง ความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่จะสนับสนุนเครื่องมือทางด้านภาษา เพื่อการยกระดับผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจนานาชาติ ตามแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ วัตถุประสงค์ของโครงการ คือเตรียมชุดเครื่องมือการแปลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, การให้บริการสมุนไพรและอุตสาหกรรมสุขภาพ (Spa), และการเจรจาสัญญาทางการค้า) เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะในการเจรจาทางการค้า การสื่อสาร การทำสัญญาการค้า และการนำเสนอสินค้าให้มีความน่าสนใจ รวมทั้งมีหน่วยงานที่ปรึกษาในการให้คำปรึกษาอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนและสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนาทางด้านการค้าได้อย่างแท้จริง โดยขณะนี้ ทางโครงการอยู่ระหว่างการดำเนินการฝึกอบรมใน 17 จังหวัดภาคเหนือ และจัดการอบรมไปแล้วใน 4 จังหวัด คือ พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี ได้รับการตอบรับดีมาก ผู้รับการฝึกอบรมประเมินว่าชุดเครื่องมือมีประโยชน์มาก และตรงตามความต้องการ สามารถแปลฉลากผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ทำให้มั่นใจในการสนทนากับลูกค้าต่างชาติ การร่วมงาน แสดงสินค้าในต่างประเทศ และเข้าใจการทำสัญญาทางการค้าอย่างถูกต้อง แม่นยำ และได้แนวทางที่รัดกุมตามกฎหมาย ทั้งยังมีโอกาสสร้างเครือข่ายในกลุ่มประกอบการเกษตรสมุนไพรในภาคเหนือด้วย ในการเปิดตัวครั้งนี้ ทางโครงการได้จัดนิทรรศการและมีการเปิดบูธของผู้ประกอบการบางส่วน มาจัดแสดงถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงาน พร้อมกันนี้ยังได้มีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมกว่า 21 ชั่วโมงอีกด้วย  /  ทีมข่าวพิดโลกนิวส์  รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.