อบจ.พิษณุโลก ร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในโครงการแสงธรรมส่องทาง

12

 

อบจ.พิษณุโลก ร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในโครงการแสงธรรมส่องทาง
   เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโครงการแสงธรรมส่องทาง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15-20 มีนาคม 2561 ณ วัดคูหาสวรรค์ และวัดสันติวัน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยเทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำปีทุกปีและในปีนี้เป็นปีที่ 13 โดยมี นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนตระหนักและเห็นคุณค่าของหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งภัยที่เกิดจากเกมส์ทางอินเทอร์เน็ตและอบายมุขทุกชนิด โดยในปีนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกเข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 165 คน ภายหลังบรรพชาแล้วสามเณรทุกรูปจะเข้ารับการอบรมพระธรรมวินัย ณ วัดสันติวัน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป.

Comments

comments

Comments are closed.