ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ออกโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่อำเภอวังทอง

37

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ออกโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่อำเภอวังทอง

    วันนี้ (21 มี.ค.61) ที่บริเวณสวนพฤษศาสตร์สกุโณทยาน หมู่ที่ 2  ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำส่วนราชการของจังหวัดออกโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมออกพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ในครั้งนี้ด้วย

   สำหรับการจัดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการให้ส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ นำงานในหน้าที่ออกมาให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเพื่ออำนวยความสะดวก โดยไม่ต้องลำบากในการเดินทางมาติดต่อกับส่วนราชการทั้งในจังหวัดและอำเภอ อีกทั้งยังเป็นการบริการประชาชนในเชิงรุก ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประชาชนในพื้นที่ กับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ตลอดจนทำให้ส่วนราชการได้ลงมารับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความจำเป็นของประชาชนในพื้นที่โดยตรง และสามารถนำปัญหาของประชาชนไปแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและยั่งยืนต่อไป ซึ่งการออกโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในครั้งนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษา ให้แก่ เยาวชนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  มอบพันธุ์ปลาให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มอบถุงน้ำใจ ผ้าห่มกันหนาว และยาสามัญประจำบ้านให้แก่ประชาชนที่มาร่วมโครงการอีกด้วย นอกจากนี้ส่วนราชการที่มาร่วมออกโครงการยังได้นำบริการในด้านต่างๆมาให้บริการแก่ประชาชน อาทิเช่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทอง  ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และแจกจ่ายยาแก่ประชาชน สำนักงานจัดหางานจังหวัดให้ความรู้และแนะแนวอาชีพสำหรับผู้ว่างงาน สำนักขนส่งจังหวัดให้บริการทำใบขับขี่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบพันธุ์ไม้ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 ให้ความรู้ในด้านป้องกันสาธารณภัย การจำหน่ายสินค้าโอท็อป ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก  การให้บริการตัดผมฟรีจากสมาคมช่างตัดผมพิษณุโลก การให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และนวดแผนโบราณ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 เป็นต้น 

    จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ร่วมประชุมกับข้าราชการ  และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นของอำเภอวังทอง ในเรื่องการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ร่วมใจกันให้ความสำคัญในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปรองดองสมานฉันท์ ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องภัยแล้ง ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นต้น

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”4780″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”120″ thumbnail_height=”90″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”100″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”200″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.