เทศบาลนครพิษณุโลกประชุมเตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์ มหกรรมอาหารและของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561

44

 

เทศบาลนครพิษณุโลกประชุมเตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์ มหกรรมอาหารและของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561         

       บ่ายวันนี้ ( 21 มี.ค.61 )  ที่ห้องประชุมจุฬามณี 1 สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก นายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายบุญทรง  แทนธานี  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสงกรานต์ มหกรรมอาหาร และของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561โดยได้เชิญคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมหารือและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงาน รวมถึงความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

   นายบุญทรง  แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า  สำหรับงานประเพณีสงกรานต์ มหกรรมอาหารและของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 ทางเทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก  มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดราชบูรณะ สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานพิษณุโลก   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดพิษณุโลก  ร่วมกันจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 – 15  เมษายน  2561  รวม  7 วัน ณ  บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ วัดราชบูรณะ ถนนเอกาทศรถ  และถนนสายต่างๆ ในเมืองพิษณุโลก  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม และรักษาประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดพิษณุโลกและการท่องเที่ยวภายในประเทศ  โดยมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น การจัดกิจกรรมสงกรานต์วิถีไทย สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ทำบุญทอดผ้าป่า ขบวนแห่ผ้าห่มและสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ สรงน้ำพระสงฆ์ เล่นน้ำสงกรานต์แบบไทย ก่อพระเจดีย์ทราย ณ วัดราชบูรณะ การสรงน้ำพระสงฆ์สมณศักดิ์   การทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์  การปล่อยนกปล่อยปลาและการถวายผ้าห่มและสรงน้ำพระพุทธชินราช   ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร การเล่นน้ำตามประเพณีสงกรานต์ในกิจกรรมถนนถนนกล้วยตากรดน้ำสงกรานต์สองแคว ขบวนอัญเชิญพระพุทธชินราชจำลองและขบวนแห่นางสงกรานต์    การรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  การประกวดนางสงกรานต์  การจำหน่ายอาหารคาว-หวาน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้านานาชนิดการแสดงดนตรี การแสดงคอนเสิร์ต และการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงเวทีเยาวชนและรำวงย้อนยุค  บริเวณสวนชมน่าน เป็นต้น 

Comments

comments

Comments are closed.