ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำข้าราชการพร้อมจิตอาสาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

41

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนำข้าราชการพร้อมจิตอาสาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

    วันนี้ ( 31 มี.ค.61 ) ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 โดยมีข้าราชการพร้อมด้วยจิตอาสาเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยได้ร่วมกันทำความสะอาด ถางหญ้า เก็บเศษใบไม้ ขยะถุงพลาสติก ขวดพลาสติก บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก สวนสาธารณริมแม่น้ำน่านฝั่งศาลากลางจังหวัดและบริเวณโดยรอบพระราชวังจันทน์ ทั้งเพื่อความสะอาดและสวยงาม ตามโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ประเทศไทยต้องปลอดขยะ ตลอดจนเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวชมงานเสน่ห์วิถีถิ่นสองแคว แลอดีต ที่จะจัดขึ้นในวันอนุรักษ์มรดกไทย ระหว่างวันที่ 2 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2561 นี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะทำบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดและพระราชวังจันทน์มีสภาพที่สวยงาม สะอาดตา และประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างยิ่ง

Comments

comments

Comments are closed.