กลุ่มพัฒนาสตรีเชียงรายแถลงการณ์สนับ-สนุน “ยิ่งลักษณ์”ที่มาจากการเลือกตั้ง

22 23 24 25 26 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาสตรีและคณะกรรมการกองทุนบทบาทสตรีจังหวัดเชียงราย รวมตัวยื่นแถลงการณ์สนับสนุนและให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้

 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ที่ด้านหน้าทางเข้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย กลุ่มพลังมวลชน คณะกรรมการกองทุนบทบาทสตรีจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย นำโดยนางฐิตาภา สุเดชมาร์ค เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบทบาทสตรี ทั้ง 18อำเภอของจังหวัดเชียงราย กว่า 100 คน ได้รวมตัวกันเพื่อยื่นแถลงการณ์ ต่อนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนนายรัฐมนตรี และรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ถึงแม้ว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลมีแถลงการณ์ประกาศยุบสภาในเมื่อเช้าวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยมีเนื้อหาใจความว่า ตามที่มีกลุ่มคณะบุคคลนำประชาชนกลุ่มหนึ่งที่เห็นต่างกับรัฐบาล ประท้วงขับไล่นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ให้ออกจากตำแหน่ง อีกทั้งนำเสนอแนวทางให้ได้มาซึ่งรัฐบาลที่มิใช่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ตามที่ปรากฏทางสื่อมวลชนแขนงต่างๆนั้น  คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย ขอคัดค้านแนวทางของกลุ่มคณะบุคคลดังกล่าวที่มิใช่แนวทางตามครรลองตามระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้เนื่องจากคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบัน นำโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งประเทศตามระบอบประชาธิปไตย มีความชอบธรรมในการบริหารจัดการตามแนวนโยบายที่ได้นำเสนอต่อสาธารณะมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้มีโครงการสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศมากมาย อาทิเช่น การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอนาคตประเทศไทย 2020 โครงการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ รวมถึงนโยบายกองทุนบทบาทสตรี ที่กำลังดำเนินการอยู่ในคณะนี้เชื่อมั่นว่ารัฐบาลชุดนี้จะสามรถนำพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้า และเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสง่างาม ฉะนั้นคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย จึงขอสนับสนุนให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีด้บริหารงานเพื่อพัฒนาประเทศไทยต่อไป หากมีการเปลี่ยนแปลงก็ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงตามวิถีของระบอบประชาธิปไตยตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 และขอปกป้องธำรงรักษาไว้ซึ่งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นคำแถลงการณ์ของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย ยื่นต่อนายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หลังจากนั้นกลุ่มพลังมวลชน คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย พอใจทยอยแยกย้ายกันกลับโดยไม่มีเหตุการณ์ไดๆ เกิดขึ้น/ภาพ-ข่าว กังวาล ปริมา รายงาน

แชร์ไปยัง

Comments

comments

Comments are closed.