อบจ.เชียงราย จัดอลังการลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย ประจำปี 2561

05

 

อบจ.เชียงราย จัดอลังการลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย ประจำปี 2561

จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และสมาคมกลองและศิลปะการแสดงล้านนา จัดงาน “ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังรายประจำปี 2561”

ค่ำวันที่ (5 เมษายน 61) ที่บริเวณศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมืองเชียงราย นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกันเปิดงาน “ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย ประจำปี 2561 บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยจัดให้มีขบวนแห่รถบุษบกพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ และรถบุษบกพระรูปพญามังราย พระพุทธสิหิงค์ หมากสุ่ม หมากเบ็ง เข้าสู่บริเวณงานเพื่อประดิษฐานให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม และกราบไหว้พร้อมสรงน้ำพระประจำวันเกิด ก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อเป็นสิริมงคล ภายในงานจัดให้มีการแสดงสินค้ากาดมั่วคัวแลง สินค้า OTOP ของฝากของที่ระลึก และการแต่งกายด้วยผ้าไทยย้อนยุค เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการปลูกจิตสำนึกของอนุชนรุ่นหลังในท้องถิ่นเชียงราย ให้เกิดความภาคภูมิใจในปฐมกษัตริย์ ห่งล้านนาผู้สร้างเมืองเชียงราย อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของล้านนา ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ต่างๆ มากมาย อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา การประกวดมหกรรมกลองล้านนา 8 จังหวัดภาคเหนือ การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพญามังราย การจัดนิทรรศการทางพระพุทธศาสนา การจัดนิทรรศการกลองพื้นบ้านล้านนา การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้ด้านแพทย์พื้นบ้าน การแสดงดนตรี นาฏศิลป์พื้นบ้าน เป็นต้น และร่วมแต่งกายชุดพื้นเมืองและชุดไทยย้อนยุค โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2561 นี้

////////////////////////

นายกังวาล ปริมา ช่างถ่ายภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ภาพข่าว

Comments

comments

Comments are closed.