จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักหลักเมืองพิษณุโลกประจำปี 2561

06

 

จังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักหลักเมืองพิษณุโลกประจำปี 2561 พร้อมการแสดงมังคละถวายโดยใช้นางรำกว่า 200 คน 

   เช้าวันที่ ( 8 เม.ย.61 )  ที่ศาลหลักเมืองพิษณุโลก หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักเมืองพิษณุโลก ประจำปี 2561 โดยมีนางสิทธินีย์  ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาด นายฐานุพงศ์  เจริญสุรภิรมย์ นายบำรุง  รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการทั้งจังหวัด อำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น รวมถึงประชาชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งพิธีบวงสรวงสมโภชศาลหลักหลักเมืองพิษณุโลกนี้ ทางจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับอำเภอเมืองพิษณุโลก ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของอำเภอเมืองพิษณุโลก จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นหลักชัย หลักใจ แก่ชาวจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความสมานฉันท์ของประชาชนในท้องถิ่น และเป็นศูนย์รวมน้ำใจให้เกิดความสามัคคีของชาวจังหวัดพิษณุโลก และเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์หรือเข้าสู่ปีใหม่ไทย 

   สำหรับอาคารศาลหลักเมืองพิษณุโลก ตั้งอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันตก ตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ออกแบบอาคารโดยกรมศิลปากร เป็นแบบยอดปรางค์ มีฐานกว้าง 16.60 เมตร สูง 10.65 เมตร โดยจัดสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2540โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาทรงเปิดศาลหลักเมืองพิษณุโลก สำหรับเสาหลักเมืองพิษณุโลกทำจากไม้มงคลหลายชนิด ประกอบด้วยสามส่วน คือ ส่วนลำต้น จากโคนลำต้น ลำต้นถึงลูกฟัก ทำจากไม้ราชพฤกษ์ ส่วนที่สองเป็นท่อนลูกแก้วทำจากไม้ชิงชัน ส่วนที่สามเป็นส่วนยอด(ยอดบัวตูม)ประกอบด้วยลูกแก้วทำจากไม้สักทองตายพราย และได้นำไปเข้าพิธีพุทธาภิเษกที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ดังนั้นในทุก ๆ ปี อำเภอเมืองพิษณุโลกจึงได้ร่วมกันจัดงานบวงสรวงสมโภช ในวันที่ 8 เมษายน ของทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคล และกระตุ้นให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกได้ตระหนักและเห็นคุณค่า ความสำคัญของศาลหลักเมืองพิษณุโลก ที่ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่เป็นที่เคารพสักการะของ ประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป

   โดยในพิธีนอกจากจะมีพิธีบวงสรวงแล้วทางชมรมดนตรีมังคละของเมืองพิษณุโลก ยังได้จัดให้มีการแสดงดนตรีมังคละ มาทำการบรรเลงถวาย พร้อมกับหญิงสาวชาวตำบลจอมทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 10 ปี ไปจนถึง 70 ปี จำนวนกว่า 200 คน ใส่ชุดสวยงามมาร่วมกันฟ้อนรำประกอบกับดนตรีมังคละพิษณุโลก อย่างพร้อมเพรียง สวยงาม สร้างรอยยิ้มและความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเป็นอย่างยิ่ง​

 

Comments

comments

Comments are closed.